பள்ளி அமைச்சுப் பணியாளர்கள் பணி நேரம் மாற்றம் -தமிழக அரசு..!

Advertisements

பள்ளி அமைச்சுப் பணியாளர்கள் பணி நேரத்தை  மாற்றம்  செய்து  தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
 
தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள பள்ளிகளில் உதவியாளர்கள் , இளநிலை உதவியாளர்கள் பணி நேரத்தை மாற்றி அமைத்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. அதன்படி காலை 10 மணி முதல் மாலை 5.45 மணி வரை இருந்த  பணி நேரத்தை காலை 9 மணி முதல் மாலை 4.45 மணி வரை   மாற்றி தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *